Skoolfooie 2019

Die jaarklikse skoolgeld vir 2019 soos aanbeveel deur die Beheerliggaam en goedgekeur op die Algemene Jaarvergadering van 19 November 2018 is soos volg:

  • Enigste kind R22 670.00 waarvan R670.00 reeds betaal is in Oktober 2018 en die verskil van R22 000.00 teen R2 000.00 per maand oor 11 maande vanaf 7 Januarie tot 7 November 2019.
  • Twee kinders of meer R45 340.00 waarvan R1 340.00 reeds betaal is in Oktober 2018 en die verskil van R44 000.00 teen R4 000.00 per maand oor 11 maande vanaf 7 Januarie tot 7 November 2019.
  • Indien skoolgeld ten volle betaal is teen 28 Februarie 2019, sal ‘n afslag van 5% (R1 100.00) vir 1 leerder of (R2 200.00) vir 2 of meer leerders toegestaan word.
  • Alle nuwe inskrywings, insluitende Gr.8’s t.o.v 2019 se eerste, nie terugbetaalbare, gedeeltelike skoolgeld paaiement beloop R670.00 betaalbaar by inskrywing.
  • ‘n Gedeeltelike eerste nie terugbetaalbare skoolgeld paaiement van R700.00 vir 2020 is betaalbaar voor of op 7 Oktober 2019

Skoolgeld word gehef vir 11 maande vanaf Januarie tot November en is maandeliks betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. 'n Gedeelte van die skoolgeldpaaiement per leerling vir die daaropvolgende jaar, word in September van elke jaar gehef. Alle nuwe leerlinge wat gedurende die loop van 2019 inskryf, betaal 'n gedeeltelike eerste skoolgeld paaiement van R670.00 per leerder.

Agterstallige skoolgeld

Die betaling van skoolgeld is kragtens die Skolewet, 1996 (No 84 van 1996) verpligtend. Tensy u volgens Artikel 39 van die Skolewet kwalifiseer vir vrystelling van skoolgeld, sal u aanspreeklik gehou word vir die invordering van skoolgeld. Ouers wat finansiële probleme het met skoolgeld betaling, kan 'n kwytskeldingsvorm by die kantoor aanvra en 'n afspraak met Mev. R Meyer reël.

Betaal Metodes

Elektronies, Internet of Telefoonbank

Stuur asb. duidelike bewyse van die betaling met die leerling se rekeningnommer om verwarring op die bankstaat te vermy. Die bankbesonderhede is soos volg: ABSA BANK, TJEKREKENING: 260391992, TAKKODE: 632005. Enige navrae by die bank om die identiteit van ‘n betaling op te spoor, is vir die koste van die betaler.

Krediet of Debietkaarte

Die skool beskik oor ‘n krediet/debietkaart fasiliteit.

Debietorder

Om die risiko van kontant se hantering uit te skakel, doen ons ‘n beroep op u om u skoolgeld betalings per debietorder te doen.

Hiermee enkele voordele wat die sisteem vir u inhou:
  • Geld word nie deur u kind, onderwyser en/of administriewe personeel hanteer nie.
  • Die risiko dat geld verlore kan raak, word uitgeskakel.
  • Debietorder betalings verbeter die kontantvloei van die skool.

Laai debietorderopdragvorm hier af

Indien u nog nie deel van die stelsel is nie, versoek ons dat u die debietorder voltooi. Vorms is ook by die kantoor beskikbaar. Indien u debietorder vir die vorige jaar gekanselleer is, moet u weer een voltooi.

Slegs een debietorder per gesin word voltooi. Debietorders vir bestaande leerlinge gaan outomaties voort in die volgende jaar.

Indien die debietorder deur die betrokke bank geweier word, sal die koste daarvan teen u rekening gedebiteer word.

Hier is wat sommige van ons Ouers oor ons sê

Die Kempies het vanjaar die top prestasies in sport by die skool gelewer.

KemptonExpress

The school stands for integrity, team spirit, hard work, ..... I just love everything about Hoërskool Kempton Park.

Corne Pretorius Prinsloo

Ek en my man was self Kempies. Oudste kind op Tuks, jongste gr 8 - eenmaal ‘n Kempie, altyd ‘n Kempie! Beste skool in Kempton!!

Tandi Nel

Word deel van ‘n wenspan waar u kind tot sy volle potensiaal kan ontwikkel.


Kempie-wees is 'n Menswees-fees.