Sluitkassies 2022

Vir leerders tans

in Gr 8-11 in 2021

Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat alle aansoeke vir sluitkassies voortaan slegs elektronies sal geskied!

Aansoeke vir leerders wat tans in Gr 8-11 is, kan vanaf 23 November 2021 via die Kempiewebtuiste geskied. Hierdie groep het eksklusiewe toegang tot die aansoeke tot 10 Januarie 2022. Daarna word dit vir alle grade beskikbaar gestel.

Die stappe om aansoek te doen, word noukeurig beskryf. Daar is ook `n video/gids wat u kan volg onder aan die teks.

Nadat u aanlyn aansoek gedoen het, moet die bewys van betaling saam met u spaarsleutel by die kassiere, Me Alida de Klerk, op die laatste tot 14 Desember 2021 ingehandig word. Vanaf 10 Januarie 2022 word die bewys van betaling en die spaarsleutel slegs by Me. Doman in Kamer 18 ingehandig. U sal `n e-pos ter bevestiging ontvang sodra die bespreking afgehandel is. Indien u nie so ‘n e-pos ontvang nie, is die sluitkassie nie bespreek nie.:

Betaal Metodes en Reëls

Elektronies, Internet of Telefoonbank

Stuur asb. duidelike bewyse van die betaling met die 1400|040 Leerder se naam en van om verwarring op die bankstaat te vermy. Die bankbesonderhede is soos volg: ABSA BANK, TJEKREKENING: 260391992, TAKKODE: 632005. Enige navrae by die bank om die identiteit van ‘n betaling op te spoor, is vir die koste van die betaler.

Kontant

Kontant betalings kan gemaak word by die kassiere.

Reëls

1. Die kassies moet ALTYD gesluit bly. Indien slot verwyder word, moet dit dadelik by Me. Doman aangemeld word.

2. Die sluitkas mag slegs VOOR SKOOL, GEDURENDE POUSE EN NA SKOOL besoek word. Geen leerling sal enige ander tyd toegelaat word by die sluitkas nie.

3. Die sluitkas word OP EIE RISIKO gehuur. Die skool kan geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies van eiendom wat in die kas gebêre word nie.

4. Die huurder is verantwoordelik vir die toestand van die sluitkas terwyl dit gehuur word. Indien beskadig, moet dit onmiddelik aangemeld word. Die huurder sal verantwoordelik gehou word vir herstelwerk of vervanging.

5. As 'n leerling wederegtelik 'n kas gebruik, gaan die slot verwyder word. Die inhoud sal geskud word en is loskoopbaar teen R10,00.

6. Die sluitkas moet oopgesluit en ontruim word wanneer die eindeksamen begin sodat dit weer verhuur kan word.

7. Alle huurders van 'n sluitkas moet die reëls nakom. Die sluitkas self bly die eiendom van die skool en moet as sulks gerespekteer word.

8. Personeel mag inspeksies doen in die teenwoordigheid van leerlinge. Indien leerlinge toegang tot inspeksie sou weier, het die skoolbestuur die reg om die slot te verwyder, sonder die plig om die slot weer te vervang.

9. Gesamentlike verhuring word toegelaat maar onderverhuring is ontoelaatbaar.

10. Indien die terrein gesluit is, is toegang tot kassies verbode.

11. Alle probleme rakende die sluitkasies moet by Me D. Doman aangemeld word.

12. ‘n Spaarsleutel (in ‘n duidelike gemerkte koevert) moet die aansoekvorm vergesel.

13. ‘n Afknipfooi van R10 is betaalbaar as slotte verwyder moet word. Dit word net in uitsondelike gevalle gedoen.

Hier is wat sommige van ons Ouers oor ons sê

Die Kempies het vanjaar die top prestasies in sport by die skool gelewer.

KemptonExpress

The school stands for integrity, team spirit, hard work, ..... I just love everything about Hoërskool Kempton Park.

Corne Pretorius Prinsloo

Ek en my man was self Kempies. Oudste kind op Tuks, jongste gr 8 - eenmaal ‘n Kempie, altyd ‘n Kempie! Beste skool in Kempton!!

Tandi Nel

Word deel van ‘n wenspan waar u kind tot sy volle potensiaal kan ontwikkel.


Kempie-wees is 'n Menswees-fees.