Skoolfooie 2021

Die jaarlikse skoolgeld vir 2021, soos aanbeveel deur die Beheerliggaam en goedgekeur op die Algemene Jaarvergadering van 3 November 2020, is soos volg:

  • Enigste kind R25 940.00 waarvan R750.00 reeds betaal is in Oktober 2020 en die verskil van R25 190.00 teen R2 290.00 per maand is betaalbaar oor 11 maande vanaf 7 Januarie tot 7 November 2021.
  • Twee kinders of meer R51 880.00 waarvan R1 500.00 reeds betaal is in Oktober 2020 en die verskil van R50 380.00 teen R4 580.00 per maand is betaalbaar oor 11 maande vanaf 7 Januarie tot 7 November 2021.
  • Indien skoolgeld ten volle betaal is teen 31 Desember 2020, sal ‘n afslag van 10% (R2 519.00) vir 1 leerder of (R5 038.00) vir 2 of meer leerders toegestaan word.
 • Indien skoolgeld ten volle betaal is teen 28 Februarie 2021, sal ‘n afslag van 5% (R1 260.00) vir 1 leerder of (R2 519.00) vir 2 of meer leerders toegestaan word.
 • Alle nuwe inskrywings, insluitende Gr.8’s t.o.v 2021 se eerste, nie terugbetaalbare, gedeeltelike skoolgeldpaaiement beloop R750.00, betaalbaar by inskrywing.
 • ‘n Gedeeltelike eerste nie terugbetaalbare skoolgeldpaaiement van R800.00 per kind vir 2022 is betaalbaar voor of op 7 Oktober 2021.

Skoolgeld word gehef vir 11 maande vanaf Januarie tot November en is maandeliks betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. 'n Gedeelte van die skoolgeldpaaiement per leerling vir die daaropvolgende jaar, word in September van elke jaar gehef. Alle nuwe leerlinge wat gedurende die loop van 2020 inskryf, betaal 'n gedeeltelike eerste skoolgeld paaiement van R750.00 per leerder.

Agterstallige skoolgeld

Die betaling van skoolgeld is kragtens die Skolewet, 1996 (No 84 van 1996) verpligtend. Tensy u volgens Artikel 39 van die Skolewet kwalifiseer vir vrystelling van skoolgeld, sal u aanspreeklik gehou word vir die invordering van skoolgeld. Ouers wat finansiële probleme het met skoolgeld betaling, kan 'n kwytskeldingsvorm by die kantoor aanvra en 'n afspraak met Mev. R Meyer reël.

Betaal Metodes

Elektronies, Internet of Telefoonbank

Stuur asb. duidelike bewyse van die betaling met die leerling se rekeningnommer om verwarring op die bankstaat te vermy. Die bankbesonderhede is soos volg: ABSA BANK, TJEKREKENING: 260391992, TAKKODE: 632005. Enige navrae by die bank om die identiteit van ‘n betaling op te spoor, is vir die koste van die betaler.

Krediet of Debietkaarte

Die skool beskik oor ‘n krediet/debietkaart fasiliteit.

Debietorder

Om die risiko van kontant se hantering uit te skakel, doen ons ‘n beroep op u om u skoolgeld betalings per debietorder te doen.

Hiermee enkele voordele wat die sisteem vir u inhou:
 • Geld word nie deur u kind, onderwyser en/of administriewe personeel hanteer nie.
 • Die risiko dat geld verlore kan raak, word uitgeskakel.
 • Debietorder betalings verbeter die kontantvloei van die skool.

Laai debietorderopdragvorm hier af

Indien u nog nie deel van die stelsel is nie, versoek ons dat u die debietorder voltooi. Vorms is ook by die kantoor beskikbaar. Indien u debietorder vir die vorige jaar gekanselleer is, moet u weer een voltooi.

Slegs een debietorder per gesin word voltooi. Debietorders vir bestaande leerlinge gaan outomaties voort in die volgende jaar.

Indien die debietorder deur die betrokke bank geweier word, sal die koste daarvan teen u rekening gedebiteer word.

Hier is wat sommige van ons Ouers oor ons sê

Die Kempies het vanjaar die top prestasies in sport by die skool gelewer.

KemptonExpress

The school stands for integrity, team spirit, hard work, ..... I just love everything about Hoërskool Kempton Park.

Corne Pretorius Prinsloo

Ek en my man was self Kempies. Oudste kind op Tuks, jongste gr 8 - eenmaal ‘n Kempie, altyd ‘n Kempie! Beste skool in Kempton!!

Tandi Nel

Word deel van ‘n wenspan waar u kind tot sy volle potensiaal kan ontwikkel.


Kempie-wees is 'n Menswees-fees.