Akademie

Sport

Kultuur

Hartklop

Personeel

Hulpbronne

Kontak Ons

PERSONEEL

By Hoërskool Kempton Park bestaan ons
span uit hoogs bekwame en passievolle
onderwyspersoneel, toegewyde bestuur en
doeltreffende administratiewe personeel
wat almal saamwerk om ‘n uitsonderlike
opvoedkundige omgewing te skep.

Ons onderwysers is nie net kundiges in hul
onderskeie velde nie, maar is ook diep
verbind tot die persoonlike en akademiese
groei van elke leerder.

Bestuur

MNR. F. DE KOCK

SKOOLHOOF

FDEKOCK@KEMPIES.CO.ZA

MNR. B. KING

ADJUNKHOOF: DISSIPLINE; FINANSIES; BEMARKING

BKING@KEMPIES.CO.ZA

ME. C. DURAND

ADJUNKHOOF: AKADEMIE

CDURAND@KEMPIES.CO.ZA

ME. E. CARSTENS

ADJUNKHOOF: AKADEMIE

ECARSTENS@KEMPIES.CO.ZA

ME. P. STRYDOM

INTERNE ADJUNKHOOF: ADMINISTRASIE

PSTRYDOM@KEMPIES.CO.ZA

MNR. A. HENWOOD

INTERNE ADJUNKHOOF: LEERDERSAKE

AHENWOOD@KEMPIES.CO.ZA

Departementshoofde

ME. M. SCHOLTZ

AFR HT

MSHOLTZ@KEMPIES.CO.ZA

ME. G. VAN ROOYEN

EBW

GVROOYEN@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. BRODIE

ENG EAT

RBRODIE@KEMPIES.CO.ZA

ME. E. CARSTENS

FW. RTT. IT.

ECARSTENS@KEMPIES.CO.ZA

MNR. C. VENTER

IGO. LANDBOU. TEG.

AHENWOOD@KEMPIES.CO.ZA

ME. T. WANNAGAT

LO

TWANNAGAT@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. WESSELS

LW. NW.

GVROOYEN@KEMPIES.CO.ZA

MNR. G. VISAGIE

SW

GVISAGIE@KEMPIES.CO.ZA

ME. L. HEUNIS

WISK

LHEUNIS@KEMPIES.CO.ZA

GRAADhoofde

GR.  8

GR.  9

ME. R. OOSTHUIZEN

ROOSTHUIZEN@KEMPIES.CO.ZA

MNR. M. GLÄKFKE

MGLAKFKE@KEMPIES.CO.ZA

ME. H. JOHNSON

HJOHNSON@KEMPIES.CO.ZA

MNR. D. SCRIBANTE

DSCRIBANTE@KEMPIES.CO.ZA

ME. G. VAN ROOYEN

(GRAADVOOG)

GVANROOYEN@KEMPIES.CO.ZA

ME. L. HEUNIS

(GRAADVOOG)

LHEUNIS@KEMPIES.CO.ZA

GR.  10

GR.  11

ME. B. THERON

BTHERON@KEMPIES.CO.ZA

MNR. G. VISAGIE

SW

GVISAGIE@KEMPIES.CO.ZA

ME. M. PIETERSE

MPIETERSE@KEMPIES.CO.ZA

MNR. AJ. PIENAAR

WISK

AJPIENAAR@KEMPIES.CO.ZA

ME. M. SCHOLTZ

(GRAADVOOG)

MSCHOLTZ@KEMPIES.CO.ZA

ME E. CILLIERS

(GRAADVOOG)

ECILLIERS@KEMPIES.CO.ZA

GR.  12

ME. A. KRUGER

AKRUGER@KEMPIES.CO.ZA

ME C. VENTER

CVENTER@KEMPIES.CO.ZA

ME. M. SCHOLTZ

(GRAADVOOG)

MSCHOLTZ@KEMPIES.CO.ZA

vakhoofde

ME. M. SCHOLTZ

AFRIKAANS HUISTAAL (GR. 10 - 12)

MSHOLTZ@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. PIO

AFRIKAANS HUISTAAL (GR 8, 9)

RPIO@KEMPIES.CO.ZA

ME. G. VAN ROOYEN

BESIGHEIDSTUDIES (GR. 8 - 12)

GVANROOYEN@KEMPIES.CO.ZA

ME. P. DA COSTA

EKONOMIE

PDACOSTA@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. BRODIE

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL (GR. 10 - 12)

RBRODIE@KEMPIES.CO.ZA

ME. H. HARMSE

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL (GR. 8, 9)

HHARMSE@KEMPIES.CO.ZA

ME. M. SHANKER

FISIESE WETENSKAPPE (GR. 8, 9)

RPIO@KEMPIES.CO.ZA

ME. E. CARSTENS

FISIESE WETENSKAPPE (GR. 10 - 12)

ECARSTENS@KEMPIES.CO.ZA

MNR. M. GLÄKFKE

GEOGRAFIE (GR. 8, 9)

MGLAKFKE@KEMPIES.CO.ZA

ME. D. BEKKER

GEOGRAFIE (GR. 10 - 12)

DBEKKER@KEMPIES.CO.ZA

MNR. D. SCRIBANTE

GESKIEDENIS (GR. 8, 9)

DSCRIBANTE@KEMPIES.CO.ZA

MNR. G. VISAGIE

GESKIEDENIS (GR. 10 - 12)

GVISAGIE@KEMPIES.CO.ZA

ME. A. KRUGER

INGENIEURSGRAFIKA EN ONTWERP

AKRUGER@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. VAN NEKERK

INLIGTINGS - TEGNOLOGIE

RVANNIEKERK@KEMPIES.CO.ZA

ME. Z. VAN DER WESTHUIZEN

REENAAR TOEPASSINGS TEGNOLOGIE

ZVANDERWESTHUIZEN@KEMPIES.CO.ZA

MNR. C. VENTER

LANDBOU- TEGNOLOGIE

CVENTER@KEMPIES.CO.ZA

ME. T. WANNAGAT

LEWENSORIËNTERING

TWANNAGAT@KEMPIES.CO.ZA

ME. E. KRAUSE

LEWENS- WETENSKAPPE (GR. 8, 9)

EKRAUSE@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. WESSELS

LEWENS- WETENSKAPPE (GR. 8 - 12)

RWESSELS@KEMPIES.CO.ZA

ME. W. VAN BLERK

ONTWERPKUNS

WVANBLERK@KEMPIES.CO.ZA

ME. E. CILLIERS

REKENINGKUNDE (GR. 8 - 12)

ECILLIERS@KEMPIES.CO.ZA

ME. W. VAN BLERK

SKEPPENDE KUNSTE

WVANBLERK@KEMPIES.CO.ZA

ME. N. VILJOEN

SKEPPENDE KUNSTE

NVILJOEN@KEMPIES.CO.ZA

MNR. H. COETZEE

TEGNOLOGIE

HCOETZEE@KEMPIES.CO.ZA

MNR. AJ. PIENAAR

TEGNOLOGIE

AJPIENAAR@KEMPIES.CO.ZA

ME. V. ROSSOUW

TOERISME

VROSSOUW@KEMPIES.CO.ZA

ME. L. BAMM

VISUELE KUNSTE

LBAMM@KEMPIES.CO.ZA

ME. L. HEUNIS

WISKUNDE (GR. 10 - 12)

LHEUNIS@KEMPIES.CO.ZA

ME. M. DE KLERK

WISKUNDE (GR. 8, 9)

LHEUNIS@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. OOSTHUIZEN

WISKUNDE GELETTERDHEID

ROOSTHUIZEN@KEMPIES.CO.ZA

Administratiewe personeel

ME. L. CHRISTIANSE

PERSOONLIKE ASSISTENT

LCHRISTIANSE@KEMPIES.CO.ZA

ME. A. KORF

TIKSTER

AKORF@KEMPIES.CO.ZA

ME. R. MEYER

INSKRYWINGS / SUBSIDIES

RMEYER@KEMPIES.CO.ZA

ME. G. STANDER

LEERLINGADMIN / KAN

GSTANDER@KEMPIES.CO.ZA

ME. M. SMITH

FINANSIES

MSMITH@KEMPIES.CO.ZA

ME. J. VAN RENSBURG

ONTVANGS

JVANRENSBURG@KEMPIES.CO.ZA

MNR. F. VAN JAARSVELD

TERREIN

JVANJAARSVELD@KEMPIES.CO.ZA

Studente

ME. A. COMBRINCK

ACOMBRINCK@KEMPIES.CO.ZA

ME. N. HEANEY

NHEANEY@KEMPIES.CO.ZA

ME. J. PETERSEN

JPETERSEN@KEMPIES.CO.ZA

ME. D. PRYOR

DPRYOR@KEMPIES.CO.ZA

ME. A. VAN DEN HEEVER

AVDENHEEVER@KEMPIES.CO.ZA

ME. L. VAN DER WALT

LVANDERWALT@KEMPIES.CO.ZA

ME. E. VENTER

DPRYOR@KEMPIES.CO.ZA