Hierdie skool is genomineer en het Diplomas gewen, vir verskillende onderriglesse.
Julle is die beste.
Pieter Claassen